SATS PT-nivåer

SATS PT-nivåer

Från och med den 12 januari 2015 delar vi in våra personliga tränare i fyra nivåer. Detta gör vi för att:

  • det ska bli enklare att välja rätt personlig tränare
  • anpassa oss till marknaden och fortsatt kunna erbjuda det bästa
  • våra priser på personlig träning baseras på kompetens och erfarenhet

Våra PT-nivåer:

Nivå 1:

En personlig tränare med godkänd PT-utbildning samt godkänt resultat i SATS egna kvalitetstester. För att vi ska kunna erbjuda dig som medlem en så hög kvalitet på våra personliga tränare som möjligt måste alla våra PT genomgå dessa tester.

Nivå 2:

Förutom godkänd PT-utbildning samt godkänt resultat i SATS egna kvalitetstester har personliga tränaren genomfört en intern vidareutbildning samt arbetat minst 300 timmar som personlig tränare. 

Nivå 3:

Förutom godkänd PT-utbildning samt godkänt resultat i SATS egna kvalitetstester har personliga tränaren genomfört ett flertal interna och externa vidareutbildningar. Samt arbetat minst 2 500 timmar som personlig tränare. 

En PT på denna nivå har stor erfarenhet av många olika typer av klienter.

Vilka vidareutbildningar som varje PT genomfört kan variera, men alla utbildningar syftar till att öka yrkeskompetensen. Utbildningarna kan till exempel vara inom fysioterapi, naprapati, nutrition, coaching/kommunikation, prehabträning, grenspecifik träning, olympiska lyft, Kettlebells, TRX med flera.

Nivå 4:

Förutom godkänd PT-utbildning samt godkänt resultat i SATS egna kvalitetstester har personliga tränaren genomfört ett stort antal interna och externa vidareutbildningar. Samt arbetat minst 4 500 timmar som personlig tränare, ofta betydligt fler. 

En PT på denna nivå har stor erfarenhet av många olika typer av klienter och målbilder och klassas som en av de bästa i branschen. Dessa PT figurerar ofta som utbildare vid våra interna vidareutbildningar. 

Vilka vidareutbildningar som varje PT genomfört kan variera, men alla utbildningar syftar till att öka yrkeskompetensen. Utbildningarna kan till exempel vara inom fysioterapi, naprapati, nutrition, coaching/kommunikation, prehabträning, grenspecifik träning, olympiska lyft, Kettlebells, TRX med flera.

Prismodell efter kompetens och erfaranhet 

Vårt pris på personlig träning baseras på dessa fyra nivåer, det vill säga kompetens samt erfarenhet. En personlig tränare som är i början av sin karriär har därför ett lägre pris än de som har gått fler utbildningar samt har mer erfarenhet. 

SATS har många av landets bästa och mest framgångsrika personliga tränare och vi säkerställer med detta nivåsystem att vi bibehåller den positionen. Inom SATS investerar vi mycket resurser för att höja nivån av professionalism och kompetens på våra tränare. Som komplement till våra obligatoriska kvalitetstester så har vi även regelbundna workshops och utbildningar inom träning och nutrition för att kunna ge den bästa möjliga utvecklingen för våra tränare och därmed kunna erbjuda den bästa servicen till dig som medlem. 

De flesta av våra medlemskap erbjuder dig som ny medlem tillgång till PT START – två tillfällen med en personlig tränare (2 x 45 minuter). Vi rekommenderar starkt att du använder dessa tillfällen dels för att finna en personlig tränare som passar dig men även för att få den bästa starten på din träning.   

Lycka till med träningen!

> Läs mer om vår nivåindelning