• Manuella behandlingsmetoder: Ortopedisk manuell terapi (mjukdelsbehandling, ledjustering, terapeutisk stretch etc)

  • Idrottsmedicin

  • MacKenzie (koncept för behandling av diskbuktning/diskbråck)

  • MTT (medicinsk träningsterapi)

  • Rehabilitering av ortopediska skador/postoperativ rehabilitering.

  • Akupunktur

Vi har medvetet valt bort apparatbehandlingsmetoder som; laser, ultraljud, stötvåg, elektroterapier, värmelampor etc eftersom vi tror det finns mer verksamma metoder att föredra.