Ont i ryggen?

Besvär från ryggen drabbar de flesta människor någon gång under livet. I de allra flesta fall är besvären ofarliga och övergående. Det finns goda vetenskapliga belägg för att manuell behandling, manipulation och träning är effektivt vid akuta och kroniska besvär i ländryggen.

Vid akuta besvär leder fortsatt normal aktivitet till ett snabbare tillfrisknande än inaktivitet och sängläge. Din livssituation påverkar i stor utsträckning hur mycket du drabbas av dina ryggbesvär. Utstrålande värk i benet (ischias) med eller utan känselförändringar eller svaghet i benet kan vara tecken på förändringar i ländryggen. Dessa förändringar är oftast godartade men du kan ändå vara i behov av konsultation och behandling av en sjukgymnast för hjälp med diagnos och terapi.

Känner du igen dig i någon eller flera av följande beskrivningar?

  • Smärta och stelhet i ländryggen på morgonen med vissa svårigheter att komma ur sängen – avtar när du varit uppe ett tag men kommer sedan tillbaka efter längre sittande?

  • Utstrålande smärta/ilningar i säte och/eller ben och fot med eller utan pirrningar/känslostörning i huden på ben eller fot?

  • Huggsmärta i ländrygg eller korsrygg vid positionsförändringar (när du böjer dig framåt, bakåt eller åt sidan) i stående eller liggande?

  • Molande värk i ländryggen vid längre stillastående som lindras när du får böja dig framåt eller "knaka till dig själv" i sidoliggande?

  • Kanske har du opererats för eller har någon av följande diagnoser och behöver hjälp med anpassad träning; lumbago, ischias, diskbråck, spinal stenos, spondylos, spondylolys (–olistes), fusionsoperation?

Känner du igen besvären?

Välkommen till någon av våra sjukgymnaster för diagnos, rekommenderad aktivitetsanpassning och rehabilitering eller om nödvändigt hänvisning för fortsatt utredning.

Boka tid med en sjukgymnast för att få behandling

Boka tid