DAG 12 - STARK OCH STOLT HÅLLNING

Stående yogapositioner för en stark och stolt hållning.