DAG 3 - STÄRKARE CORE

Ju starkare core du har, desto färre anspänningar får du i resten av kroppen.