DAG 4 - STRETCHA UT I DINA HÖFTER

Sitter du mycket? Stretcha ut och jobba på rörligheten i dina höfter för att avlasta nedre delen av ryggen.