DAG 6 - BÄTTRE PUST GER MINDRE STRESS

Lär dig hur du flyttar din andning från ytlig i övre delen av bröstet, till djupandning från magen.