Ashtanga är en fysiskt krävande träningsform som ger stor belöning i form av styrka, flexibilitet, uthållighet, fokus och klarhet i kropp och sinne.

Ashtanga är en internationellt erkänd form av vinyasa-yoga: fysiska övningar som utförs med synkroniserad andning i en sammanhängande följd. I Ashtanga har övningarna satts samman till en bestämd sekvens i flera serier som utformats av Sri. K. Pattabhi Jois. Passen handleds på traditionellt sätt, så som man gör i KPJAYI i Mysore i Indien. Under ett sammanhängande Ashtanga-pass går vi igenom den första serien med instruktioner från läraren under passets gång. Serien inleds med solhälsningar och fortsätter med stående och sittande ställningar, framåtböjningar, bakåtböjningar, vridningar och upp-och-nedställningar. Alla ställningar hålls i fem andetag eller mer och fogas samman till ett jämnt flöde av upprepade rörelser. Vi inleder och avslutar med en kort recitation.

 • Kondition
  3/4
 • Styrka
  4/4
 • Flexibilitet
  4/4
 • Balans
  3/4
 • Intensitet
  4/4
 • Koreografi
  3/4