Robin Östberg

Robin Östberg

Leg. Sjukgymnast

Kontakta mig: robin.ostberg@sats.se

UTBILDNING OCH KOMPETENS

  • Leg.Fysioterapeut, Umeå universitet
  • Ortopedisk medicin (OMI)
  • Mulligan (Ledmobilisering)
  • Akupunktur
  • Idrottsmedicin

ERFARENHET OCH BAKGRUND

  • Fysioterapeut inom primärvård sedan 2017
  • Arbetat som diplomerad massör
  • F.d. fotbollsspelare numera aktiv med löpning och styrketräning

SJUKGYMNASTIK PÅ SATS

Noggrann undersökning och diagnostik ligger till grunden för behandling av dina problem. Jag arbetar främst med träningsrehabilitering och kompletterar med olika former av manuella tekniker där det finns behov. För mig är det
viktigt att arbeta evidensbaserat, metodiskt och målinriktat tillsammans med klienten.