Några resultat av samarbetet:
  • Ökad fysisk aktivitet
  • Upplevd förbättrad fysisk hälsa
  • Positiva effekter vad gäller de ungas upplevda ledarskapsförmåga
  • Hela 26 av 35 ungdomar har fått ett jobb, för de flesta sitt allra första jobb, under samarbetet.