För att besöket på MiniSATS ska bli så trevligt som möjligt, är det nödvändigt att MiniSATS säkerhets- och trivselregler följs.

 1. MiniSATS är tillgängligt för SATS-medlemmars barn i åldrarna 6 veckor till och med dagen då barnet fyller 11 år. Medlemmen och barnet ska tillhöra samma hushåll, men behöver inte ha biologisk anknytning. SATS-medlemmar får endast lämna sina egna barn på MiniSATS, alltså inte vänners eller andra medlemmars barn.

 2. Vid ankomst till SATS är föräldern ansvarig för att checka in barnet på MiniSATS.

 3. Vid ankomst till MiniSATS ska barnet tvätta händerna eller använda desinfektionsmedel (finns på MiniSATS).

 4. Om barnet sover vid incheckning på MiniSATS och ligger kvar i barnvagnen ansvarar föräldern för att barnet och vagnen är väl säkrade och att vagnen ställs inom det specifika området för sovande barn i vagnar. Beroende på varierande utrymme inne på MiniSATS, har inte alla center möjlighet att ta emot sovande barn.

 5. Ett besök på MiniSATS varar max 1,5 timme, högst en gång per dag och max 10 tim/vecka (sex gånger). Besökstiden börjar gälla från det då barnet kommer till MiniSATS, även om föräldern väljer att vara närvarande under eventuell invänjning.

 6. På MiniSATS tar vi emot max 10 barn i taget per MiniSATS-personal (barn under två år räknas som två barn). Undantag kan ske beroende på stämning i barn gruppen eller enligt utrymningsregler på respektive MiniSATS.

 7. På grund av hänsyn till andra medlemmar samt för barnets säkerhet får barnet endast vistas i MiniSATS lokaler, inte i träningslokaler eller omklädningsrum.

 8. Det finns dock några undantag:

  • Mamma- eller babyklasser där babyn följer med in i gruppträningssalen

  • Barnträningsklasser

  • Vid akuta situationer, t ex när en förälder måste avbryta träningen för att ta hand om ett otröstligt barn. I det fallet får föräldern ta med sig barnet in på träningscentret för att t ex hämta sina tillhörigheter i omklädningsrummet.

 9. Invänjning på MiniSATS kan vara nödvändigt för en del barn varför föräldrarna bör planera in tid för invänjning.

 10. Inga föräldrar får vistas inne på MiniSATS med undantag för invänjningsperioden.

 11. Det måste vara samma förälder som hämtar och lämnar barnet. Undantag kan göras om personalen är informerade samt att det finns uppgifter om namn och telefonnummer på personen som ska hämta barnet. Denna information ska lämnas vid incheckning. Personalen har rätt att be om legitimation på den person som hämtar barnet.

 12. En förälder måste alltid finnas i SATS lokaler under tiden barnet vistas på MiniSATS. Föräldern måste kunna nås omgående om barnet behöver sin förälder. Om barnet är otröstligt eller inte trivs på MiniSATS kommer föräldern bli hämtad av SATS-personal.

 13. Förälder till varje barn som lämnas på MiniSATS är strikt ansvarig för eventuella skador som barnen orsakar under tiden de vistas på MiniSATS. Förälder som lämnar barnet på MiniSATS är medveten om att MiniSATS inte ansvarar för skador som barnen åsamkar, eller åsamkas av andra barn.

 14. Endast barn utan smittsamma sjukdomar får vistas på MiniSATS. Om barnet har burit på en smittsam sjukdom ska barnet ha varit symptomfri i minst två dagar innan besök på MiniSATS tillåts. För att minska smittspridning så vill vi att föräldrar täcker för synliga vårtor och mollusker.

 15. För barnets säkerhet och på grund av eventuella allergier så tillåts inte förtäring på MiniSATS. Undantaget är välling och vatten.

 16. För att MiniSATS-personalen ska kunna ha uppsikt över hela barngruppen byter inte MiniSATS-personalen blöjor utan hämtar föräldern vid behov av byte.

 17. Med hänsyn till barnets säkerhet får egna leksaker inte tas med. Undantag gäller för snuttefiltar och gosedjur som är en trygghet för barnet. SATS är inte ansvarig för de saker som barnet tar med sig till MiniSATS.

 18. Utifall att barnet somnar och ska läggas i sin vagn ska alla vagnar vara märkta med barnets namn. Detta för att säkra att barnet läggs i rätt barnvagn.

 19. SATS är inte ansvarig för värdesaker som är placerade i barnvagnen eller i övriga förvaringsutrymmen på MiniSATS.

 20. När barnen besöker MiniSATS ska halsband eller kläder med snören undvikas.

 21. Barnen rekommenderas att ha halkfria strumpor på sina fötter vid besök på MiniSATS.

 22. Barnet kan komma i kontakt med doftande parfym eller lotion. Anställda på MiniSATS använder inte doftande parfym eller lotion. Annan SATS-personal som tillfälligt hjälper till inne på MiniSATS har inte samma restriktioner.

 23. Barnfilmer och spelkonsoler med aktivitetsspel finns på ett antal MiniSATS.