Hur du tränar efter att ha haft covid-19

Med många som varit sjuka i covid-19 är det nu också många som upplever svårigheter med att återgå till träning efter sjukdom. Här får du tips på hur du ska göra för att lättare komma i gång med träningen igen.
Pass
Träning

Regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter på hjärt- och kärlsystem, mental hälsa, sömn och generellt välmående. Efter att ha varit sjuk i covid-19 är det viktigt att tänka på hur man återgår till sin träning. Experter menar att man inte ska gå ut för hårt för snabbt.

- Det är nu en stor del av befolkningen som varit sjuka i covid-19 och många har frågor om hur man ska gå till väga för att återgå till träningen. Det kan vara så mycket som 10 procent som upplever att de har symtom i flera veckor efter att infektionen är över, vilket beror på vilka symtom man har haft och hur kroppen påverkats av infektionen. Man behöver därför själv känna efter hur kroppen reagerar under och efter de första träningspassen när träningen återupptas, samt att gradvis trappa upp träningen och inte gå för hårt ut med en gång, säger Dennis Schirmer, Treatments Manager på SATS.

Det finns ännu ingen evidensbaserad forskning som har resulterat i specifika rekommendationer för hur man ska återgå till träning efter att ha tillfrisknat från en covid-infektion. Experter inom området rekommenderar att man följer samma riktlinjer som för en vanlig infektion.

- Det är egentligen symtomen som avgör på vilket sätt och hur snabbt man bör återgå till träningen. Det är också viktigt att påpeka att om man är osäker så bör man kontakta sin läkare, för att få rådgivning baserat på det individuella hälsotillståndet. Detta är extra viktigt om man fått kraftiga symtom i samband med infektionen, menar Schirmer.

Här är några grundläggande riktlinjer som du kan följa efter att du varit sjuk. Rådfråga din läkare om du känner dig osäker.

Inga eller milda symtom:

Feber i mindre än fyra dagar och inte sjuk i mer än en vecka

  • Ingen träning medan du har feber och känner sig sjuk.

  • Återuppta vardagsaktivitet när du är feberfri och inte längre känner dig sjuk. Börja träna i form av enklare träningspass. Går det bra utan att det känns sämre, öka gradvis träningsmängden och intensiteten i en lugn takt under de närmaste veckorna.

Måttliga symtom

Fyra eller fler dagar med feber och sjuk i över en vecka.

  • Ingen träning när du har feber eller känner dig sjuk.

  • 7–10 dagar utan träning när du blivit symtomfri.

  • Börja med ett testpass. Om detta går bra, öka gradvis träningsmängden och intensiteten i en lugn takt under de närmaste veckorna.

Kraftiga symtom:

Har behövt konsultation på sjukhus eller av läkare.

  • Rådfråga din läkare innan du återupptar träningen.