Så undviker du vanliga löparskador

Att börja springa för mycket eller för långt efter ett uppehåll från löpningen är ofta grundorsaken till att löpare skadas. Här är några av de vanligaste skadetillstånden och vad du kan göra åt dem.
Tobias Rollne/Dennis Schirmer
Pass
Träning

Överbelastningsskador

Överbelastningsskador beror på att tiden för återhämtning och återuppbyggnad efter träning har varit för kort. Resultatet blir nedbrytning och försvagning av vävnader. Det drabbar vanligtvis inte muskulatur, som är mycket anpassningsbar, utan muskelsenor, ligament och skelett.

Problemen kommer ofta när du börjar löpträna efter ett uppehåll eller om du ökar träningsdosen väsentligt. Så länge värk i hälsena, knä och hålfot framför allt ger sig till känna under löpningen och snabbt går över kan den ses som en slags träningsvärk. Men har du värk mellan passen och som tilltar med fortsatt träning är det ett varningstecken.

Vad du kan göra:

 

Korta ned passen, minska löpträningen med ett pass i veckan eller byta ut några pass mot exempelvis cykling. Hjälper inte det kan en sjukgymnast hjälpa dig med behandling och träning. Fortsätter du köra på kan besvären bli svårbehandlade och i värsta fall leda till allvarliga skador.

Löparknä

Smärta på knäets utsida kan uppstå när det strama bindvävsstråk som löper längs lårets och knäets utsida glider över det hårda benutskott som finns ovanför leden. 

Smärtan brukar komma efter några kilometers löpning och håller i tills du slutar springa. Relativt ofarligt och som regel övergående på sex till tolv veckor.

Vad du kan göra:

 

Korta ned passen, byt underlag från asfalt till terräng, gör knästabiliserande övningar och benstyrkeövningar. Diagnosen används ofta lite slarvigt – besvären kan även komma av en skada på yttre menisken.

Benhinneinflammation

Smärta på insidan av skenbenen som kommer av svaghet i muskelsenans fäste mot benet. Smärtan avtar när du vilar, men återkommer så fort du belastar benen igen.

Vad du kan göra:

 

Korta ned passen, byt underlag från asfalt till terräng och träna fot och vad. Obs! Besvären kan vara början till en stressfraktur i underbenet och bör inte ignoreras.

Hälsenebesvär

Smärta runt hälen och kring hälsenan vid belastning som beror på mikro-skador i senan eller förändringar i senans substans.

Vad du kan göra:

 

Begränsa löpningen, finjustera löptekniken. Eventuellt behandling och träning av vad och hälsena hos sjukgymnast.

Plantar fasciit/hälsporre

Smärta framför hälen eller längs den strama sena som går längs hålfoten. Orsaken är mikroskador i senan eller förändringar i senans substans eller fäste på hälbenet.

Vad du kan göra:

Begränsa löpningen och finjustera löptekniken. Få behandling och träning av vader, hälsena och fot hos en sjukgymnast. En individuellt anpassad sula kan minska besvären för en del.

Stressfraktur

Successivt tilltagande smärta under en längre tid, följt av akut smärta kan bero på en fraktur som orsakats genom långvarig och upprepad överbelastning. Detta är vanligast i fot och underben men kan även drabba lårbenshalsen vilket är ett mycket allvarligt tillstånd.

Vad du kan göra:

 

Inte mycket som du kan göra själv. Här krävs operation, gips och avlastning. Utgå ifrån att det krävs lång tid för rehabilitering.