Träna din hjärna med meditation

Kan du meditera för att bli en bättre människa?
SATS
Pass
Träning

Tankar som kommer och går och myten om att meditation kan stoppa alla tankar. Om du bara hittar rätt meditationsverktyg så kommer du att kunna koppla bort alla tankar. Detta är kanske den största anledningen till att så många upplever att de inte lyckas med meditation. Men syftet och målet med meditation är inte att stoppa tankarna.

Meditation är inte ett verktyg för att bli en bättre människa! Du ska inte bli en annan person eller en bättre utgåva av dig själv. Du ska inte lära dig att stoppa tankarna eller neutralisera dina känslor. Men visste du att med en ökad närvaro och medvetenhet om vad du tänker och gör så kan du må bättre genom att bara neutralt observera. Observera och iaktta utan att reagera eller agera. Utan att du dömer dig själv eller definierar dina tankar och känslor. Då kan du skapa en plats för att bättre förstå och lära. En plats där du kan finna lugn och ro. Hur tar du dig dit?

Meditation är något som måste utövas regelbundet

Du har inte misslyckats om du inte har ett helt tyst ögonblick under meditationen. Det är hjärnans natur att skapa tankar. Hela tiden! Oavsett om du mediterar eller inte. Men du kan öva på att välja vilka tankar du vill fokusera på och vilka du vill släppa. Tankar som kanske inte är bra för dig och som skapar stress. Många av oss har ibland ett tankemönster som inte gör oss något gott. Negativt tänkande som tar upp mycket tid och får för mycket uppmärksamhet och som efter en period kan upplevas som en sanning.

Meditation är ett kraftfullt verktyg att träna och hålla fokus på de tankar som gör dig gott. Fokusera på att observera dig själv och dina egna tankar. Vad händer när tankarna snurrar runt, vad händer när du låter en negativ tanke spela ut. Det är i det du kan hitta lugnet. Bara genom att observera och vara mindre reaktiv kommer du känna dig mindre stressad - det kan bli din superkraft.

Hur mediterar man?

Meditation och sinnesfrid är färskvara. Men allt som krävs är lite nyfikenhet, lust och tid att ta dig dit. Det första steget du bör ta för att förbinda dig till en fast meditationspraktik är att avsätta tid och en fast plats. Erfarenheten indikerar att det är lättast att skapa en ny vana om vi gör det på samma tid och plats varje gång. Vilken tid och plats är då bäst? Det spelar ingen roll, känn dig fri att välja en lugn plats där du kan vara ostörd och välj en tid du kan avsätta och prioritera. Välj en sittande ställning som är bekväm.

Bestäm sedan hur länge du vill sitta. Starta gärna med en realistisk tid. Det är bättre att börja med 3-4 minuter och ha lust att göra det igen. När du är bekväm med längden kan du gradvis öka och anpassa till en tid som passar dig.

Om meditation är helt nytt för dig kan en guidad meditation vara ett bra stöd.  Det finns en mängd olika meditationsstilar och tekniker, som bara det kan vara förvirrande i sig. Prova olika verktyg och fortsätt med det du tycker om. Både när det gäller meditationstekniken och rösten som guidar dig.

Hitta gärna motivationen i varför du mediterar. Vad vill du få ut det? För vissa kan det ta lite tid att sätta ord på vad motivationen är, och den kan också förändras över tid. Kanske har du en väldigt klar bild över varför du mediterar, eller så känner du dig bara inte helt på plats i kropp och knopp och önskar mer fokus, lugn och ro.  

Kan jag bli en bättre människa genom att meditera?

Meditation kommer som sagt inte att göra dig till en annan eller bättre människa. Den kommer att göra det lättare att se sig själv. När du ser och observerar att tankarna går sina egna vägar, skapar sin egen verklighet, med eller utan ditt inflytande. När du ser det och kan bevittna att det händer kan det vara lättare att ta reda på vem du är. Kanske ser du tydligare vem du vill vara? Då har du lyckats med din meditationspraktik! Du tar ett ögonblick för att se vad som händer i ditt sinne, utan att involvera dig, delta i en diskussion eller svara. Du är endast en observatör.