Har du fått en högre dragning än normalt?

Får du fortfarande inte dragningen att stämma? Då kan detta vara orsaken:

  • Du har stoppat frysningen av ditt medlemskap tidigare än du ansökt om. Du betalar från dagen som du öppnar medlemskapet. Detta betyder inte att din medlemsavgift har blivit högre.

  • Du har nyligen uppgraderat ditt medlemskap till ett medlemskap med en högre månadskostnad. Du kommer att bli debiterad för det nya medlemskapet från dagen det blir uppgraderat. Nästa debitering kan därför avse en längre period än en månad.

  • Du har nyligen köpt ett PT-paket. Har du köpt ett nytt PT-paket innan du betalat av ett tidigare PT-paket på avbetalning, kommer du att betala för två PT-paket samtidigt.

Om detta inte stämmer kan du ta kontakt med vår medlemsservice för hjälp.

Mina sidor