Giltighetstid för presentkort från "Värva en vän"

Presentkortet du får när du värvar en vän är giltigt i tre (3) månader från aktiveringsdatum.

  • Presentkortet blir giltigt tidigast 21 dagar efter att vännen registrerat sitt medlemskap. Din vän får inte ha varit medlem hos SATS de senaste tre månaderna.

  • Du får ett presentkort per medlem du värvar.

  • Du kan erhålla 12 presentkort per år, räknat från det datum då den första vännen blev registrerad som medlem.

Se våra villkor för värva en vän: Villkor för värva en vän