Avsluta SATS Online medlemskap

SATS Online-medlemskap kan sägas upp varje månad, såvida inte en bindningstid har specificerats (t ex ett årsmedlemskap har en bindningstid på 12 månader). Medlemskapet upphör vid slutet av betalningsperioden. Utöver detta finns ingen bindningstid.

Efter att den aktuella betalningsperioden har löpt ut förnyas medlemskapet automatiskt och betalningen dras av för de kommande 30 dagarna – om inte medlemskapet avbryts innan betalningsperiodens slut.

Om du väljer att avsluta ditt medlemskap kommer du att fortsätta ha tillgång under återstoden av den aktuella betalningsperioden. Efter detta kommer medlemskapet inte längre att förnyas automatiskt och du kommer att förlora tillgången till SATS Onlines hundratals träningspass och andra funktioner.

För att avsluta ditt medlemskap, logga in på Mina sidor på SATS Online och välj Ändra medlemskap.

Om du äger en Rflex men väljer att avsluta ditt medlemskap kommer valt innehåll fortfarande att vara tillgängligt så att du kan fortsätta din träning.