Viktig information

Till dig som nyligen mottagit e-post eller information om prisjustering: 
  1. Om du lämnar sidan utan att göra några ändringar, behåller du ditt nuvarande pris. Prisjusteringen du har fått information om kommer att börja gälla från den dag du blivit informerad om. 

  2. Om du uppgraderar ditt medlemskap kommer dina nya tillgångar och pris att börja gälla omedelbart. 

  3. Om du tar bort något i ditt medlemskap kommer tillgångarna och ditt nya pris börja gälla nästkommande månad. Exempel:
a) Om du har mottagit information om prisändring i juni, kommer ditt nya pris träda i kraft 1 augusti.

b) Om du har mottagit information om prisändring i juni och du tar bort något i ditt medlemskap i juli, kommer ditt nya pris börja gälla från 1 september. Priset från 1 augusti kommer vara enligt den prisjustering som kommunicerats till dig via e-post.