SATS inför kamerabevakning

SATS kommer under oktober månad att påbörja installation av kamerabevakning i enlighet med Kamerabevakningslagen. Vi börjar installationerna på ett antal center men kommer löpande under det kommande året att fortsätta på SATS samtliga center i Sverige.

SATS inför kamerabevakning för att förebygga brott och utreda brott som begåtts (t ex snatteri), i syfte att öka tryggheten för SATS personal och besökare samt för att skydda SATS tillgångar. Det är enbart butiksytor samt vissa publika ytor som kommer att kamerabevakas. SATS genomför ingen ljudupptagning i samband med kamerabevakningen. Huvudregeln är att material sparas i 30 dagar, därefter spelas det över automatiskt.

Våra medlemmars integritet är viktig för oss. Därför är det enbart SATS säkerhetsavdelning som kommer att ha tillgång till det filmade materialet som enbart kommer att användas vid misstanke om brott. I samband med att SATS inför kamerabevakning uppdateras också SATS ordningsregler. En skylt kommer tydligt att visa om kamerabevakning införts på just ditt center.

Se mer information i följande länk.

Nyheter