SATS:ar på barn och ungdomar

Fysisk aktivitet för barn är viktigt. Det är en av anledningarna till varför SATS är engagerad i ett EU-projekt som handlar om att få barn mellan 8-12 år att förstå vikten av att röra på sig regelbundet.

Projektet som heter ALCIS - Active Learning for Children in Schools – innebär att SATS håller i fyra olika träningspass med 3:or, 4:or, 5:or och 6:or på Rösjöskolan i Täby. För projektet som stort kommer totalt 15 000 europeiska skolbarn på ett träningspass vid två tillfällen.

Sveriges deltagande arrangeras av branschorganisationen Almega Friskvårdsföretagen och friskvårdsanläggningar hos Actic, SATS och Studio Aktiverum. Den 13 september i år samlades 1 800 skolbarn från 17 skolor för ett lekfullt och svettigt träningspass.

- Vi är otroligt glada att svenska skolor och friskvårdsföretag engagerar sig för en bättre folkhälsa. Vi befinner oss i ett läge där ohälsa kryper längre ner i åldrarna och fysisk aktivitet är ett av de bästa sätten att hålla sig frisk, säger Gustav Wiel-Berggren, branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen.

ALCIS-projektet är ett sätt för och EU-kommissionen att uppmärksamma på, och informera om, vikten av fysisk aktivitet, menar Gustav Wiel-Berggren.

- Förutom träningspassen delar vi även ut aktivitetsplaner med fakta och tips kring fysisk aktivitet. Det är viktigt att berätta att det finns fysisk aktivitet som passar alla, det behöver inte vara lag- eller bollsport. De positiva hälsoeffekterna av att leka på rasten eller cykla till skolan är precis lika stora.

Utöver Sverige deltar anläggningar och skolor i Belgien, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Storbritannien, Polen, Tjeckien och Spanien i projektet.

 

Nyheter