Vi bryr oss om ditt hjärta!

SATS målsättning är att du som medlem ska känna dig trygg när du tränar hos oss och därför har samtliga SATS center hjärtstartare på plats. Med den och internutbildningar i hjärt- och lungräddning för all personal är möjligheterna att rädda liv stora.

Varje år drabbas ungefär 10.000 personer av plötsligt hjärtstopp, hälften får hjälp utanför sjukhusets dörrar och många liv kan räddas med en hjärtstartare. Att träning ger goda effekter för vår hälsa samt motverkar hjärt- och kärlsjukdomar är forskare eniga om.

Vi på SATS gör vårt yttersta för att hjälpa och stötta våra medlemmar till goda vanor och till ett friskare liv genom träning. Men att drabbas av hjärtstopp kan hända oss alla och då är det extra viktigt för oss att våra center har hjärtstartare med utbildad personal i hjärt- och lungräddning. För vi bryr oss om våra medlemmars hjärtan och att alla känner sig trygga när dom tränar hos oss.

Vi uppmanar alla våra medlemmar att fråga vår personal om hjärtstartarna på våra center, så att vi tillsammans kan rädda liv. 

Vad gör jag om en person drabbas av plötslig hjärtstopp?

- Steg 1: Hämta hjärtstartare och larma 112

- Steg 2: Påbörja hjärt- och lungräddning

- Steg 3: Återstarta hjärtat med hjärtstartare

- Steg 4: Fortsätt tills sjukvårdspersonal kommer

Visste du att:

- I Sverige drabbas ca. 27 personer per dag i hjärtstopp

- 75% överlever plötsligt hjärtstopp om HLR påbörjas inom 1 minut och en hjärtstartare inom 3 minuter

- Chanserna för överlevnad minskar med 10% per minut om ingen behandling utförs

- Att röra sig minst en halvtimme varje dag, äta rätt kost och att sova gott minskar risken markant

Nyheter