Lägg till datum/tid

Lägg till center

Lägg till klass

Lägg till instruktör

Du har inga favoritsökningar
loader
{{group.Date | dateFormat:'dddd - D MMMM':true}}

{{class.name}}

{{vm.queueNumber(class)}}

{{class.datetime | dateFormat:'HH:mm'}}{{class.durationInMinutes}} min

{{class.instructorId}}

{{class.center.name}}

{{classType.name}}

{{classType.name}}

{{classType.description}}

{{profile.name}}

{{group.Date | dateFormat:'dddd - D MMMM':true}}
{{class.datetime | dateFormat:'HH:mm'}} {{class.durationInMinutes}} min {{class.name}} {{class.center.name || class.centerFilterId}} {{class.instructorId}} Boka Boka Boka Boka Avboka {{vm.queueNumber(class)}}
{{classType.name}}

{{classType.name}}

{{classType.description}}

Börja träna

{{profile.name}}

{{class.center.name}}


{{group.Date | dateFormat:'dddd - D MMMM':true}}
{{class.datetime | dateFormat:'HH:mm'}} {{class.durationInMinutes}} min {{class.name}} {{class.center.name || class.centerFilterId}} {{class.instructorId}}
Inga träffar