Fysioterapi

Oscar Bergsten

Fysioterapeut
Göteborg
SATS Kompassen

Noggrann undersökning och diagnostik ligger till grunden för behandling av dina problem. Jag arbetar främst med träningsrehabilitering och kompletterar med olika former av manuella tekniker där det finns behov. För mig är det viktigt att arbeta evidensbaserat, metodiskt och målinriktat tillsammans med klienten.

Utbildning

  Fysioterapeut, Karolinska Institutet
  Vidareutbildad inom Idrottsmedicin
  Utbildningar inom manuella behandlingar (massage, tejpning)

Expertis

  Fysioterapeut sedan 2016
  Klinisk erfarenhet inom primärvård/öppenvård i 3 år
  Arbete inom ergonomi och arbetsmiljö
  Bakgrund som bland annat bordtennisspelare