BORN TO MOVE™

BORN TO MOVE™ ger självförtroende och glädje genom rörelser!

Barnen lär sig att dansa och röra på sig genom musik med texter som guidar barnen i rörelserna. Barn behöver en aktiv vardag, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig. Samtidigt vet vi idag att många barn sitter för mycket stilla och ges inte möjligheten att vara fysiskt aktiva.

Våra barnträningskurser innehåller inga tävlingsmoment och både flickor och pojkar är välkomna att delta. Den huvudsakliga målsättningen är att barnen har roligt och får uppleva en positiv känsla av rörelse och aktivitet, vilket vi tror i sin tur leder till fortsatt glädje och lust att röra på sig.

Precis det vill vi åstadkomma med LES MILLS BORN TO MOVE™! Att rörelse innebär något positivt och kul. Dessutom vet vi att barn som rör på sig tränar sin motorik, kroppskontroll, får bättre självförtroende och en positiv självbild. Genom att låta barn uppleva glädjen att röra på sig redan när de är små, ger du dem möjlighet att främja och befästa positiva fysiska vanor.

Priser

Stockholm - 12 ggr

Göteborg - 12 ggr

Övriga landet - 12 ggr

Medlem:1 250 kr

Medlem: 1 150 kr

Medlem: 850 kr

Icke medlem: 1 700 kr

Icke medlem: 1 500 kr

Icke medlem: 1 250 kr

Kursstart och anmälan

Schema för vårens kurser kommer inom kort.
Kontakta aktuellt center för mer information och anmälan.

Tider för BORN TO MOVE-kurser

Se schema för vårens kurser.

Övrig information

SATS återbetalar inte betalade kursavgifter (undantag kan göras i samråd med platschef på respektive träningscenter).

Om en kurs inte har tillräckligt många deltagare, har SATS rätt att ställa in planerad kurs. I det fallet återbetalar SATS erlagda kursavgifter.

Är du intresserad av våra kurser? Läs mer under respektive kurs och kontakta aktuellt center för mer information och anmälan.

Klicka här för att se alla våra center!

BORN TO MOVE™ kurser

BORN TO MOVE™ 2-3 år

En härlig stund för förälder och barn att få dansa och busa tillsammans.

BORN TO MOVE™ 4-5 år

Med specialkomponerade musik- och danssagor tar vi fram förmågan att ta in känslan i musiken och på ett lekfullt sätt tar vi även fram dansteknikens grunder.

BORN TO MOVE™ 6-7 år

Här är rörelserna är anpassade till åldersgruppens nivå och blandas med lek och skratt. På så sätt bygger barnen upp sina färdigheter och sitt självförtroende!

BORN TO MOVE™ 8-11 år

Rörelserna kommer från dans, kampsport och yoga och under klassen utvecklar barnen sin skicklighet genom väl genomtänkta övningar.

Våra kurser