Niklas Valtonen

Niklas Valtonen

Träningsfilososfi: "Genom planering och tydlig målsättning blir träningen motiverande och utvecklande."

Kontakta mig: niklas.valtonen@sats.se

Jag studerar Idrottsvetenskap på GIH, tränarprogramet. Jag har en bakgrund som boxare på elitnivå och är idag tränare i Bålsta boxningsklubb.

GRUNDUTBILDNING

  • S.A.F.E Education
  • PT utbildning S.A.F.E

VIDAREUTBILDNING

  • Power
  • Steg 1-3 Svenska Boxnings förbundet

Vårt PT-utbud