Christina Bejmer

Christina Bejmer

Jag har en lång och gedigen erfarenhet och har kontinuerligt vidareutbildat mig genom åren.

Kontakta mig: christina.bejmer@sats.se

Träningsfilosofi: Träning förenar nytta med nöje

Jag arbetar med aktiv rehabilitering, vilket SATS gymmiljö befrämjar på alla sätt. Träning förenar nytta med nöje! Förutom individuell rehabilitering arbetar jag också med gruppinriktad rehabilitering, utifrån behov.

Utbildning/kompetens

 • Legitimerad Sjukgymnast 1978
 • McKenzieutbildning 20 p
 • McKenzie Credentia l Examination
 • Företagssjukgymnastutbildning 20 p
 • Basal Kroppskännedom 2
 • Feldenkreis enl. T Driscoll
 • Personlig Tränare
 • Flera kurser inom idrottskaderehabilitering
 • Certifierad kommunikolog
 • Instruktör i MediYoga-Medicinsk Yoga

Erfarenhet/bakgrund

 • Arbetat som sjukgymnast på SATS sedan 1998
 • Arbetat som sjukgymnast i Sverige, Italien och Amerika
 • Arbetat på sjukhus, inom företag, inom geriatrik, på barnklinik och inom privata sektorn

Sjukgymnastik hos SATS

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.

Vanliga besvär vi behandlar