För att göra det lättare för dig att hitta en PT med rätt kompetens för dina träningsbehov, så är våra personliga tränare indelade i fem nivåer.

DE FEM NIVÅERNA:

  • PT-nivå 1 har genomfört en av SATS godkänd PT-utbildning samt godkänts i SATS interna kvalitetstest

  • PT-nivå 2 har utöver ovanstående arbetat minst 300 timmar som PT samt genomfört minst 1 intern vidareutbildning

  • PT-nivå 3 har utöver ovanstående arbetat minst 2500 timmar som PT samt genomfört minst 5 interna alternativt externa vidareutbildningar

  • PT-nivå 4 har utöver ovanstående arbetat minst 4500 timmar som PT samt genomfört minst 10 interna alternativt externa vidareutbildningar

  • PT-nivå 5 har utöver allt som nivå 4 har en extraordinär kunskap och erfarenhet inom ett eller flera områden och är en av de mest kompetenta tränare vi har på SATS. Att vara PT på nivå 5 innebär att man specifikt har valts ut som en förebild inom PT-yrket

En PT som arbetar heltid jobbar i snitt 1000 timmar/år.

DET SKA BLI ENKLARE ATT VÄLJA RÄTT

Det blir enklare att välja rätt personlig tränare, eftersom det blir tydligare vilken utbildning och erfarenhet respektive PT har.

MARKNADSANPASSNING FÖR ATT FORTSATT KUNNA ERBJUDA DET BÄSTA

Flera av Sveriges bästa personliga tränare jobbar just hos oss. Med nivåsystemet säkrar vi att denna kompetens stannar hos oss över tid.

PRISMODELL BASERAS PÅ KOMPETENS OCH ERFARENHET

Priset baseras på vad varje PT har för utbildning och erfarenhet enligt den nya nivåindelningen. En PT som har vidareutbildat sig, arbetat fler timmar och har mer erfarenhet kommer då naturligt att kosta mer per timme jämfört med en PT som har en grundutbildning och mindre erfarenhet som kommer att kosta mindre.