Leg. Sjukgymnast Kontakta mig: anna.bengtsson@sats.se

UTBILDNING OCH KOMPETENS

 • Leg. fysioterapeut/sjukgymnast i 16 år

 • OMT Examen- Steg 3 av 3, Ortopedisk manuell terapi, (Karolinska Institutet)

 • Post Graduate Diploma in Orthopaedic Manipulative Therapy

 • Pågående magister i fysioterapi Karolinska institutet

 • Idrottsmedicin, Karolinska Institiutet

 • Akupunktur

 • MDT, McKenziemetoden

ERFARENHET OCH BAKGRUND

 • Klinisk erfarenhet av regionsfinansierad primärvård i 6 år

 • Fysioterapeut på SATS i 10 år

 • Utbildad i styrkelyft/skivstångsträning

 • Yogainstruktör

 • Cykelinstruktör

SJUKGYMNASTIK PÅ SATS

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Manuell behandling kan innebära massage, ledjustering mm.