Jag arbetar främst med behandling och träningsrehabilitering av ortopedmedicinska och idrottsrelaterade skador. Kontakta mig: henrik.nilsson@sats.se

UTBILDNING/KOMPETENS

  • Leg Sjukgymnast

  • OMT (rygg och nacke)

  • Idrottsmedicin

  • Akupunktur

  • Personlig tränare

ERFARENHET/BAKGRUND

  • Sjukgymnast på SATS sedan 2010

  • Arbetat med rehab av ortopediska skador och neurologiska sjukdomar

  • F.d. ishockeyspelare på elitnivå

SJUKGYMNASTIK HOS SATS

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.