Tillsammans når vi dina mål! Jag tror starkt på samarbete mellan mig som sjukgymnast och dig som kund för att nå optimala resultat! Kontakta mig: ingrid.remback@sats.se

Mitt mål är att varje kund ska bli utbildad gällande sin skada och tillägna sig en användbar så kallad ”verktygslåda”, där träningen blir ett av dessa verktyg. Träningsrehabiliteringen kompletteras med manuell behandling på brits vid behov. Jag tycker om utmaningar och för mig existerar inga hopplösa patientfall. Finns det motivation så finns det hopp!

UTBILDNING/KOMPETENS

 • Legitimerad sjukgymnast, Uppsala Universitet år 2000

 • MDT/McKenzie cred examen 2017

 • Ergonomi

 • Idrottsmedicin steg 1,2

 • OMT Steg 1

 • Basal kroppskännedom steg 1, 2

 • Lic Personlig Tränare SAFE 2007

ERFARENHET/BAKGRUND

 • Primärvård/vårcentral, Sjukhus(Ortopedi)

 • Specialistcenter för smärtpatienter: Alfta Rehab Center

 • SATS sedan år 2004: Privat sjukgymnastik, Försäkringspatienter

 • Idrottslig bakgrund: fotboll, handboll, ridning, styrketräning

SJUKGYMNASTIK HOS SATS

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.