Jag arbetar som Landstingsansluten sjukgymnast vilket innebär att jag följer Landstingets taxa. Frikort gäller. Barn och ungdom t.o.m 18 år är kostnadsfritt. Kontakta mig: margareta.lundquist@sats.se

UTBILDNING/KOMPETENS

  • Leg. sjukgymnast, idrottslärare och MSc

  • Specialistkompetens från LSR i Idrottsmedicin och OMT

  • Certified Sport Physio Therapist

ERFARENHET/BAKGRUND

  • Arbetat som sjukgymnast sedan 1986 och på SATS sedan 2005

  • Idrottsskador och rehabilitering

  • Barn och ungdomar skador och rehabilitering

  • Funktionell träning/Pilates matta och reformer

  • McKenzie/ MDT A-C

  • Akupunktur 

SJUKGYMNASTIK HOS SATS

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.