Sjukgymnast på SATS Sollentuna. Kontakta mig: oscar.bjorsfalt@sats.se

ERFARENHET/BAKGRUND

  •  Tidigare arbetat som personlig tränare

  • 3D funktion, modul I-III

  • Sjukgymnast Stockholm Nord, TV-pucken

  •  Dipl. Fystränare (FTU), Bosön

UTBILDNING OCH KOMPETENS

  •  Leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet

  •  OMT steg I

  •  Idrottsmedicin 30 HP, Karolinska Institutet

  •  Dipl. Massör och triggerpunktsbehandling

SJUKGYMNASTIK HOS SATS

 Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.