Genom att välja att frysa medlemskapet, kommer medlemskapet inte att sägas upp. Frys läggs till från den första dagen i nästföljande månad efter det registrerade valet.

Om ditt medlemskap har en bindningstid, kommer bindningstiden att förlängas med samma period som medlemskapet är fryst.

Om frys ska förlängas, måste den ansökas om på samma sätt som en vanlig frys av medlemskap. Vid senare uppsägning kommer det enligt medlemsvillkoren inte vara möjligt att frysa medlemskapet under uppsägningstiden.