Höft- och ljumskbesvär är i de flesta fall godartade och påverkningsbara genom manuell terapi, träningsrehabilitering och hjälp med anpassad aktivitet. Besvär från den regionen är vanligare bland kvinnor och män över 40 år och kan ibland vara tidiga tecken på artros från höftleden. Vid artros i höftleden är förstahandsalternativet, vid behandling, anpassad träning. Yngre aktiva människor drabbas ibland av skador i muskelfästen och senor i ljumskregionen, inte sällan i samband med idrottsutövning. Då är det viktigt att successivt återuppbygga styrkan i dessa strukturer genom anpassad träning. SATS sjukgymnaster hjälper dig gärna med detta. Genom ett tidigt ingripande minimerar du även risken att utveckla sekundära problem och onödig oro.

Känner du igen dig i någon eller flera av följande beskrivningar?

  • Smärta och stelhet i ljumsken när du reser dig upp efter en stunds sittande?

  • Återkommande huggsmärta i ljumsken vid positionsförändringar med påverkan på rörligheten i höftleden?

  • Molande värk i ljumske, säte eller framsida lår vid belastning i stående och gående. Förvärras med ökad gångsträcka?

  • Kanske har du opererats för eller har någon av följande diagnoser och behöver hjälp med anpassad träning; ljumskbråck, höftledsprotes, trochanterit, adduktortendinos, hamstringsyndrom, osteitis pubis, nervinklämning, fraktur i höft eller lårben, stressfraktur i lårbenshalsen, coxartros?

Känner du igen besvären?

Välkommen till någon av våra sjukgymnaster för diagnos, rekommenderad aktivitetsanpassning och rehabilitering eller om nödvändigt hänvisning för fortsatt utredning.

Boka tid med en sjukgymnast för att få behandling

Boka tid