Meditation #2 Online

Meditation #2 Online

Intensitet

Koreografi

Kondition

Styrka

Flexibilitet

Balans

Påverka ditt sinnestillstånd med hjälp av Meditation.

Meditation är ett samlingsnamn för en mängd tekniker som används för att förändra sinnet. Syftet med teknikerna är att stilla sinnet och därmed skapa förutsättningar för ett inre lugn som bidrar till att utveckla en förmåga att lättare hantera både tankar och känslor. Detta i sin tur ökar det allmänna välbefinnandet så som minskade stresskänslor, sänkt och stabiliserat blodtryck, ökad koncentrationsförmåga och jämnare och bättre sömn.

Längd på klass 15 min
Instruktör Elin Wennman
Yta som behövs 1-2 kvm