Meditation for focus and concentration

Meditation for focus and concentration

Många av oss lever ett liv där vi ofta växlar mellan uppgifter och upplever en hel del stress. Det blir allt svårare att fokusera och koncentrera sig.

Det är vanligt att bli stressad över att ofta behöva byta uppgifter, som många av oss gör. Den här meditationen kan vara ett användbart verktyg och ett bra sätt för dig att vara närvarande i nuet och behålla fokus. I den här meditationen får du vägledning att komma i kontakt med dig själv, göra en medveten genomgång av kroppen och gå in i ett fokuserat sinnestillstånd.

Längd på klassen 13 min
Instruktör Anita Hegge