När och hur kan jag frysa mitt medlemskap?

Våra medlemmar, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan frysa sitt medlemskap kostnadsfritt mot intyg.

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktsjtänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar.

Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst. Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.

Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar på ort där SATS inte kan erbjuda tillgång till träningscenter ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar.

Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltliga intyg

Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast Graviditet: Inget intyg krävs Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt