Svenskar bäst i Norden på träningsmedlemskap

Att Sverige är nordiska mästare när det handlar om antalet medlemskap på träningscenter beror förmodligen på att två av tre har fri träning som betald förmån av sina arbetsgivare. Detta är unikt!
SATS
Pass
Företagshälsovård

Att för lite fysisk aktivitet ökar risken för hälsorelaterade besvär och livsstilssjukdomar är allmänt känt och något som många arbetsgivare har uppmärksammat. Tack vare möjligheten till friskvårdsbidrag är svenskarna bäst i Norden på att skaffa medlemskap på olika gymkedjor. 

Hur mycket möjligheten att träna på arbetstid bidrar till välmående bland anställda framgår av undersökningen Health & Happiness* SATS genomfört med hjälp av marknadsföringsföretaget Opinion*. Drygt 2 000 medlemmar, och 4 000 deltagare som inte var medlemmar, där alla deltagare var från Norden, fick svara på olika frågor om träning och hälsa, även i samband med arbete. 

Träning under arbetstid håller oss friskare 

Två av tre har fri träning bekostad av arbetsgivaren och Health & Happiness-undersökningen visar att de mår bra såväl fysiskt som psykiskt av detta. Mycket tyder på att en starkt bidragande orsak till detta är det blivit allt vanligare för arbetsgivare i Sverige att värna om sina anställdas hälsa.

– Hela 73 procent av SATS-medlemmarna svarar att de uppmuntras att träna av sina arbetsgivare. Motsvarande siffror för Finland är 67 procent och för Norge 41 procent, säger Ola Gaute Aas Askheim, Senior Rådgivare hos Opinion.

66 procent uppger att deras medlemskap är helt eller delvis betalt av deras arbetsgivare, att jämföras med de norska medlemmarna där endast 19 procent får sina medlemskap helt eller delvis betalda av arbetsgivaren. Enligt statistik från Bedriftsforbundet i Norge, är norrmän sjuka dubbelt så ofta, och förklaringen kan ligga i att våra norska grannar inte satsar på att motverka stillasittande bland anställda i lika stor grad som i Sverige. 

– Hälften av SATS-medlemmarna som varit med i undersökningen uppger att de har möjlighet att träna under arbetstid.

Träning och fysisk aktivitet på jobbet betyder mycket för hälsan, arbetsförhållandena och livskvaliteten för den anställda. En arbetstagare som känner sig tillfreds och som håller humöret uppe har större förutsättningar att göra ett bättre jobb än den som är missnöjd och inte alltid känner sig i toppform.

Skatteavdrag för företag som erbjuder träning

Health & Happiness-undersökningen visar att arbetsgivare som erbjuder träning är mer attraktiva och att de flesta anställda vill ha möjlighet att kunna träna under arbetstid. Detta gäller i alla de nordiska länderna.

Hur är det hos er, erbjuder ni träning för de anställda? Om inte bör du kanske ändra på den saken. Sök upp den eller de som ansvarar för detta hos er och berätta om alla fördelarna med friska och effektiva medarbetare. 

Hos SATS kan ni upprätta ett skräddarsytt avtal som passar alla. 

En lönsam vinn-vinn-situation för hela företaget!

Om SATS

  • Nordens största träningsföretag, med 250 träningscenter

  • 700 000 medlemmar

  • Ca 10 000 anställda

  • Erbjuder ca 120 olika träningsklasser och specialutvecklade koncept

  • Egen utbildning och certifiering av personliga tränare och gruppträningsinstruktörer

  • SATS ingår i SATS Group som marknadsför varumärkena SATSELIXIA, SATS, ELIXIA, FRESH FITNESS, HIYOGA och METROPOLIS

SATS är Nordens största träningsföretag med målsättningen att aktivera människor för förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. 

We will make the Nordic people healthier and happier!

*Undersökningen Health & Happiness Survey 2018 genomfördes i februari-mars 2018. Vi ställde frågor om träning och hälsa till en representativ grupp på 4 000 personer över 18 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt till 2 000 SATS-medlemmar i Sverige, Norge och Finland.