Inaktivitet nästan lika farligt som rökning

Visste du att det är större risk att dö av inaktivitet än av högt kolesterol och högt blodtryck? Bara rökning är farligare än att vara inaktiv, fastslår hjärnforskaren Ole Petter Hjelle.
SATS
Pass
Träning

Föreställ dig att andelen 15-åringar som röker skulle öka lavinartat. Då hade det garanterat vidtagits åtgärder och rapporterats kring problemet. Världshälsoorganisationen (WHO) har dragit slutsatsen att inaktivitet är det största globala folkhälsoproblemet under detta århundrade. Varför vidtas då inte större åtgärder för att öka aktivitetsnivån bland barn och vuxna?  

En norsk 15-åring rör på sig mindre än en 70-åring 

Om barn fick välja skulle de helst vara aktiva hela tiden: klättra, leka och springa runt. Men så fort barn börjar skolan är en av sakerna man jobbar mest med, att man ska lär sig att sitta stilla.  

En undersökning från 2011* visar att bland norska 6-åringar är det 90 procent som uppfyller myndigheternas rekommendationer om en timmes fysisk aktivitet per dag. När barnen blir äldre reduceras den siffran till 75 procent. Efter det sjunker det drastiskt år för år, berättar Ole Petter Hjelle som är hjärnforskare och författare till boken ”Sterk hjerne med fysisk aktivitet”. 

- I dag är det så att bland norska 15-åringar är mindre än hälften aktiva minst en timme per dag. Norska 15-åringar sitter stilla 70 procent av dygnet. Det betyder att de rör sig mindre än 70-åringar. Det är inte svårt att förstå att detta är direkt skadligt, både fysiskt och psykiskt. Jag kan inte förstå att myndigheterna inte har gjort mer för att bidra till ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar när man har denna kunskap.

Koppling mellan fysisk aktivitet och prestation i skolan  

Att fysisk aktivitet är viktigt för att förebygga livsstilssjukdomar är känt för de flesta. Det alla kanske inte vet är att hjärnan är ett av dina t organ som påverkas mest av träning. Fysisk aktivitet är bra för alla hjärnans funktioner och forskning visar en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och prestation i skolan.  

- De barn som rör på sig mest och är fysiskt aktiva minst en timme per dag klarar av skolan bättre än de som är inaktiva. Utöver det är de mer koncentrerade, mindre känsliga för stress och får bättre minne.  

Barn lär sig genom lek, och studier visar också att motorisk utveckling är viktigt för barns självbild. Denna lärdom är relativt ny, och även om det finns forskning som styrker detta har det inte fått genomslag hos politikerna än, säger Hjelle. 

- Skoldagarna för våra barn arrangeras fortfarande på ett olämpligt sätt. De sitter stilla för mycket, även fast vi vet att det är skadligt för både kropp och hjärna.  

Det har det siste året skjedd noe i retning av mer fysisk aktivitet i skolen, foreløpig som én ekstra time fysisk aktivitet til elever på 1.-10. trinn.   

Hjelle tror på att införa fysisk aktivitet som en del av inlärningen, exempelvis genom att ta med sig matematikundervisningen ut.  

- Rädslan för att fysisk aktivitet ska stjäla tid från andra ämnen i skolan är obefogad. Forskning visar tydligt att det bästa vi kan göra för att förbättra barns resultat i andra skolämnen är att få dom att röra på sig mer.  

Fysisk aktivitet förebygger psykiska problem  

Det har gjorts otaliga studier på fysisk aktivitet och depression, ända sedan 1905. Om vi sammanfattar alla dessa är slutsatsen tydlig: fysisk aktivitet har positiv effekt både för att förhindra att depression uppstår och vid behandling av depression. Vi kan gå så långt som att säga att fysisk aktivitet är det viktigaste verktyget vi har mot depression, säger Hjelle och fortsätter: 

- Kunskapen om hur fysisk aktivitet kan användas mot depression är viktigare än någonsin. Runt 10% av alla kvinnor och 10% av alla män kommer någon gång i livet drabbas av en depression som behöver behandlas. Depression är en av de vanligaste sjukdomarna i världen och är en stor anledning till sjukfrånvaron i Norge.  

En ny rapport från norska Folkehelseinstituttet visar att andelen kvinnor mellan 15-20 år som får en psykisk sjukdom har ökat med 40 procent på fem år. Det vanligaste att drabbas av i den åldersgruppen är depression, ångest och ätstörningar. 

- När vi vet att så lite som en promenad i veckan minskar risken för depression med upp till 50 procent, är det nästan otroligt att vi inte gör mer för att införa mer fysisk aktivitet i skolan. Det är dokumenterat att fysisk aktivitet förebygger depression och det skulle kunna bidra till att många barn och unga minskade risken för att må dåligt, och samtidigt hade vi sparat samhället mycket pengar.  

Källor:

Ole Petter Hjelle, Sterk hjerne med fysisk aktivitet

*Undersökning utförd av Norges idrottshögskola, på uppdrag av Helsedirektoratet