Konditionsträning ger bättre minne

Är det sant att man får bättre minne av träning? Ja, säger forskningen - om du tränar konditionsträning.
SATS
Pass
Träning

– Det är sant, om man med träning menar konditionsträning, säger Carl Johan Olsson, forskningsassistent vid Institutionen för idrottsmedicin vid Umeå Universitet.

– Däremot har man inte sett samma samband vid styrketräning.

Bäst effekt på minnet ger konditionsträning för dem som har en medelmåttig kondition eller är dåligt tränade. Glädjande är att det inte krävs särskilt hård träning för att minnet ska förbättras. I de studier som gjorts handlar det om en timmes promenad i rask takt tre gånger i veckan.

Forskarna har kunnat konstatera sambandet mellan träning och minne genom att studera ett område i hjärnan, hippocampus, som är viktigt för vårt episodiska minne. Studierna visar att området ökar i volym av träning. Det är ett tecken på att minneskapaciteten förbättrats.

Hippocampus minskar i storlek i takt med ökande ålder. Men de studier som gjorts på äldre människor visar att tillbakagången inte bara bromsas utan att området börjar växa igen med träning.

En studie från Göteborg visar att även yngres minne blir bättre av konditionsträning. Forskarna har utgått från mönstringsresultaten hos en grupp män födda 1950-1976 och jämfört med dagens. Studien visade att de som börjat träna fick bättre minnesprestation jämfört med dem som inte gjort det.

Är du intresserad av konditionsträning? Här hittar du ett urval av våra erbjudanden för dig som vill få bättre kondition.