Träning minskar risken för cancer

Rör på dig i minst 30 minuter varje dag och minska risken för cancer! I samarbete med Rosa bandet vill vi motivera dig till motion och en hälsosam livsstil.
Rebecca Hammel
Pass
Träning

Årets Rosa bandet är i gång och vi vill passa på motivera dig till att träna och sprida kunskap om hur träning bidrar till minskad risk för flera typer av cancer; bröstcancer, tarmscancer och livmoderkroppscancer i synnerhet. (1)


Stora befolkningsstudier visar att 30 procent av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor. Bröstcancer är en av de cancerformer där forskarna tydligast ser samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk att drabbas. 


Minska risken för bröstcancer

Att röra på sig minst 30 minuter varje dag minskar risken att drabbas av bröstcancer. Hur du rör dig spelar ingen roll, huvudsaken är att pulsen höjs. Det som sker i kroppen när hjärtat får arbeta påverkar oss ända ner på cellnivå. Genomblödningen ökar i kroppens vävnader, mer syre transporteras ut och kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse förbättras. (2)

     

Något som också påverkas positivt av träning och aktivitet är vår ämnesomsättning. En bra ämnesomsättning minskar risken för övervikt, som i sin tur minskar risken för cancer i matstrupe, tarm, livmoder, bröst, gallblåsa och njure. Kvinnor får även en bättre hormonell status och östrogennivåerna sänks, vilket är positivt eftersom östrogen är en riskfaktor för både bröstcancer och livmoderkroppscancer. (3)

 

Träning hjälper den som drabbats

Även om man redan har drabbats av cancer finns effekter att hämta från träning. En studie baserad på 600 patienter med bröst-, tjocktarms- och prostatacancer visar att fysisk aktivitet minskar tröttheten som många patienter upplever av sin cytostatikabehandling. Flera uppgav även att det kände sig starkare i allmänhet. (4)

Peppa varandra till träning!

Även om cancer beror på många olika saker och livsstilen bara är en del, är det viktigt att vi gör vad vi kan för att förebygga att drabbas. Hjälp varandra, informera, sprid kunskap och peppa varandra till att träna. TILLSAMMANS är vi starka!