Ändra medlemskap

Du kan ändra ditt medlemskap via Mina Sidor.

Där kan du ändra ditt gym, lägga till eller ta bort gruppträning, uppgradera till ett All-Inclusivemedlemskap och mycket mer. Uppgraderingar träder i kraft omedelbart, medan nedgraderingar träder i kraft efter nästkommande kalendermånad. Exempel: Du nedgraderar ditt medlemskap den 15 januari, nedgraderingen träder i kraft den 1 mars.

Mina sidor