Överföra medlemskap till annat land

Du har två möjligheter när det gäller att flytta över medlemskapet till ett annat land:

Uppgradera ditt medlemskap:

Uppgradera ditt medlemskap till nordisk tillgång. Det ger dig tillgång till Norge, Sverige, Danmark och Finland. Du kan uppgradera ditt medlemskap på Mina Sidor, och betalningen fortsätter i landet du ursprungligen ingick medlemsavtalet i.

Överför ditt medlemskap

Om du önskar att överföra hela medlemskapet och betalningarna till ett annat land, vänligen kontakta medlemsservice i landet du önskar att överföras till:

Mina sidor
Member Care Norway
SATS Medlemsservice Sverige
Member Care Denmark
Member Care Finland