Åldersgränser

Gym och gruppträningsklasser

Åldersgränsen för att bli medlem är 11 år, med möjligheten att använda både gym och gruppträningsklasser. Barn mellan 11 och 14 år kan teckna ett SATS Together medlemskap, som förutsätter att föräldern också är medlem och har tillgång till samma gym som barnet. Det uppmuntras att använda provlektionen med personlig tränare som ingår i medlemskapet. (kostnadsfritt). Föräldern kan också godkänna att andra medlemmar över 18 år kan träna tillsammans med barnet.

Personlig träning

Åldersgränsen för att boka personlig träning är 11 år. Föräldern behöver inte delta i de betalda PT-timmarna, men behöver delta i den obligatoriska PT-timmen som bokas in vid uppstart (gäller om barnet är mellan 11 och 14 år). Läs mer om personlig träning här: Personlig träning