Ångerrätt

Du har rätt att avsluta medlemsavtalet (ångerrätt) genom att ge ett skriftligt besked till SATS inom 14 dagar efter att medlemsavtalet ingåtts. Detta gäller om medlemskapet är startat utanför ett SATS-gym, jfr. distansavtalslagen.

Du kan använda dig av ångerrätten genom att använda ångerrättsformuläret som finns tillgängligt på vår webbsida (välj kategori Avsluta medlemskap) och skriv att du önskar att använda dig av ångerrätten. Ångerrätt kan eventuellt nyttjas i receptionen på våra gym.