Skillnaden mellan bindningstid och uppsägningstid

Bindningstid

Bindningstid betyder att du behöver betala minst 12 månadsavgifter, innan medlemskapet kan avslutas. Detta är något du godkänner innan du ingår i avtalet. Om du säger upp ditt medlemskap efter att bindningstiden löpt ut, finns det en uppsägningstid. Har du valt ett medlemskap utan bindningstid, finns det fortfarande en uppsägningstid.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden betyder att medlemskapet gäller följande kalendermånad ut efter att uppsägningen gjorts till SATS. Säger du till exempel upp medlemskapet i januari (oavsett datum), löper medlemskapet ut i februari om du inte har en bindningstid kvar.