SATS Indoor media ger dig möjlighet att nå ut till SATS medlemmar i anslutning till träningspasset.

Genom att arbeta med flexibla lösningar kan SATS Indoor hjälpa dig att nå målgruppen nära köp och konsumtionstillfället. SATS Indoor ger dig även möjlighet att utnyttja styrkan hos samverkanseffekten som uppstår när olika medier kombineras.

Med SATS Indoor kan annonsörer ta ett helhetsgrepp om 66 SATS center och ca 250 000 aktiva medlemmar i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö. En genomsnittlig vecka besöks SATS av 250 000 medlemmar.

ANNONSFAKTA OCH BOKNING

SKÅPDÖRRAR

Annonsering på insidan av 25 000 skåpdörrar.

Damskåp

Pris: 174 000 kr exkl moms

Antal: 14 100 stycken

Herrskåp

Pris: 152 000 kr exkl moms

Antal: 10 900 stycken

Alla skåp

Pris: 264 000 kr exkl moms

Antal: 25 000 stycken

Format: A4 (210x297 mm, 130 g minimum vikt)

Period: 2 veckor Övrigt: Distribution, uppsättning och tryck ingår ej i priset. Obs: Alla SATS center ingår ej i serien.

SAMPLING

Sampling av varuprover  på receptionsdisk eller bord i reception. Annonsören måste

förse varje center med eget sampling ställ eller låda.

Pris: 140 000 kr exkl moms

Period: Alla träningscenter under 2 veckor.

Övrigt: Distribution ingår ej i priset. Alla SATS center ingår ej i serien.

DEMO

Utdelning av varuprover eller demonstration av varor eller tjänster med egen  personal.

Pris: 20 000 kr exkl moms

Period: Ett träningscenter under 1 dag

Övrigt: SATS tillhandahåller ett utrymme av ca två kvm i anslutning till receptionen.

För information och annonsbokning:

Advertise AB, Carl Thörne, tel: 08-22 44 80, e-post: carl@advertise.se