Barnen på SATS

SATS anser att barn behöver en vardag med spontan, lekbetonad och allsidig fysisk aktivitet, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig.

Samtidigt vet vi idag att många barn sitter för mycket stilla och ges inte möjligheten att vara fysiskt aktiva.

Som Nordens ledande träningsföretag vill SATS bidra med att ändra denna utveckling. SATS vill därför inspirera både barn och vuxna att röra på sig och leva ett aktivt liv. Goda vanor läggs tidigt och aktiva barn upptäcker snabbt glädjen över att använda kroppen. Vi vet idag att motorisk träning ger positiv effekt på barns grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer. Vi vet också att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa samt att låg aktivitetsnivå ökar risken för fetma i barndomen.

Intentionen med SATS barnträning är att komplettera, inte konkurrera med, det aktivitetsutbud som idag erbjuds genom skolor och idrottsrörelsen i Sverige.

De som har köpt medlemskapet SATS Together får vistas ute på träningsytorna samt gå på utvalda klasser och har då tagit del av ett anpassat träningsprogram och fått tydliga rekommendationer av en personlig tränare.

Har du frågor om våra policys, hör gärna av dig till våra pressansvariga.

Mer om våra ansvar

Barnen på SATS

SATS anser att barn behöver en vardag med spontan, lekbetonad och allsidig fysisk aktivitet, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig.

SATS:ar på barn och ungdomar

Fysisk aktivitet för barn är viktigt. Det är en av anledningarna till varför SATS är engagerad i ett EU-projekt som handlar om att få barn mellan 8-12 år att förstå vikten av att röra på sig regelbundet.

CSR

Som en del av SATS arbete med hållbar utveckling arbetar vi aktivt för att hitta engagemang inom CSR - Corporate Social Responsibility. Detta för att vår kompetens ska kunna bidra till ökat värde för samarbetsorganisationen och dess målgrupp - SATS medlemmar och våra medarbetare.

Facebook policy

SATS på Facebook är ett forum för dem som gillar att prata träning, både med varandra och med oss på SATS.

SATS Sveriges Anti-doping policy

SATS, Nordens ledande träningsföretag, med center i Norge, Sverige och Finland, tar tydligt avstånd från doping.

SATS Miljöpolicy

Vår verksamhet ska uppfylla gällande författningar och andra krav som är kopplade till våra miljöaspekter och vi ska ständigt jobba med att förbättra vår miljöprestanda och därmed minska vår miljöbelastning.

SATS Ätstörningspolicy

SATS vill förmedla träning enligt sunda ideal och i hälsobefrämjande syfte till gagn för den enskilda individen.

SATS ansvar under träning

Här kan du läsa om vårt ansvar när du tränar hos oss.

Diskriminering, kränkningar och trakasserier

SATS är ett värderingsstyrt företag där alla medlemmar, och all personal, ska känna sig trygga. SATS har nolltolerans mot alla typer av rasism, kränkningar, sexuella trakasserier och diskriminering.