CSR och samhällsansvar

Som en del av SATS arbete med hållbar utveckling arbetar vi aktivt för att hitta engagemang inom CSR - Corporate Social Responsibility. Detta för att vår kompetens ska kunna bidra till ökat värde för samarbetsorganisationen och dess målgrupp - SATS medlemmar och medarbetare.

Med utgångspunkt från vår vision och våra värderingar, vill vi gärna bjuda på vår träningskompetens och vår starka kultur till målgrupper som i vanliga fall kanske inte tar del av den. Samarbetet sker i första hand med ledande och kvalitetssäkrade välgörenhetsorganisationer på den svenska marknaden, och riktar sig till barn, ungdomar eller andra som har nytta av det vi har att ge.

Är du intresserad av att veta mer om vårt CSR-engagemang är du välkommen att kontakta oss på HR så berättar vi mer.

SATS CSR-engagemang

SATS strävar efter att hitta samarbetspartners och organisationer som passar in i vår verksamhet, där våra medarbetare kan göra en skillnad och bidra med så mycket som möjligt för respektive målgrupp.

WarOnCancer

Årets julklapp 2017 delades ut i samarbete med WarOnCancer!

WarOnCancer.com är en global storytelling-plattform, där både de som drabbats av cancer, närstående till patienter samt överlevare kan dela med sig av sina historier. Fokus ligger på mental hälsa och empowerment – där de som drabbats av cancer eller är anhöriga kan hitta andra som går igenom samma sak och finna stöd i det. Exempel på det kan vara kunskap om kost, träning och det egna "mindsetet".

SATS sålde dessa armband på utvalda center samt gav detta som julklapp till alla medarbetare där kostnaden gick till utveckling av WarOnCancers verksamhet.

Mentor Sverige 

Den ideella organisationen Mentor arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och avstå från våld och droger. SATS har bland annat arrangerat aktivitetsdagar där ungdomar och deras mentorer har fått träna tillsammans och på det sättet få chans att komma ännu närmare varandra. Våra prova-på klasser brukar vara väldigt uppskattade! Vi är också jobbmentorer för att inspirera och peppa ungdomar i årskurs åtta och nio där vi berättar om vårt yrke och ger ungdomarna en bredare syn på vad man kan jobba med.

Fryshuset

Redan 2008 startade SATS ett samarbete med Fryshuset och sedan dess är Fryshuset en av våra partners. Fryshuset bedriver många olika verksamheter för både ungdomar och vuxna. En av dessa verksamheter är Gymmet, en träningsverksamhet som är mycket populär men har väldigt lite resurser. Genom åren har SATS bland annat bidragit med träningsutrustning i samband med att vi bytt ut maskiner på våra egna center.

2016 gick Årets julklapp till Gymmets alla ungdomar och innebar konkret att vi bytte ut och förbättrade deras ljudanläggning, köpte in nya hantlar och viktplattor samt bytte golvmatta. Vi erbjöd även utbildningar för Gymmets personal och hjälpte till med produktion av marknadsmaterial samt frigjorde ytor för en utvidgad träningsverksamhet.

Global Relations

SATS skänker kläder till Global Relations välgörenhetsprojekt i Kenya med fokus på att förbättra skolelevers livssituation. 

Cancerfonden

Vi har ett pågående samarbete med Cancerfonden. Cancerfonden arbetar för att fler ska övervinna kampen mot cancer genom att bl.a. stötta forskning, sprida information och väcka opinion. Vi bidrar bland annat genom vårt engagemang och olika aktiviteter till insamlingen till förmån av Cancerfondens Rosa Bandet. 2017 samlade vi tillsammans med våra medlemmar in 250 000 kr under Rosa Bandet-kampanjen som skänktes till forskning för Cancerfonden.

Tillsammans kompletterar dessa organisationer och aktiviteter varandra och hjälper oss att nå vårt mål; att kunna erbjuda träningsglädje och inspiration till de grupper som annars inte får möjlighet att ta del av det.

Vi har också genom åren deltagit i Spin of Hope på utvalda center.

SATS i samarbete med Brommapojkarna

Vi kan nu stolt presentera vårt pågående samarbete med idrottsföreningen Brommapojkarna. Brommapojkarna har ett framstående strategiskt arbete gällande mångfald och jämställdhet som tydligt går i linje med SATS värderingar och värdegrund, och därför känns detta samarbete extra värdefullt för oss.

SATS kommer i och med samarbetet bland annat att stötta den ideella verksamheten ”Systrar runt hörnet” som jobbar för unga tjejers utveckling, samt bidra till arbetet med projektet ”Slussen in” som aktivt jobbar för att göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla.  SATS samarbete med Brommapojkarna kommer även att innebära olika former av träning till fotbollslagen och kompetensutveckling inom verksamheten.  Brommapojkarnas satsning på ungdomars hälsa, jämställdhet och integration är ett samarbete som SATS kommer att stötta på sikt.

Mer om våra ansvar

Barnen på SATS

SATS anser att barn behöver en vardag med spontan, lekbetonad och allsidig fysisk aktivitet, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig.

SATS:ar på barn och ungdomar

Fysisk aktivitet för barn är viktigt. Det är en av anledningarna till varför SATS är engagerad i ett EU-projekt som handlar om att få barn mellan 8-12 år att förstå vikten av att röra på sig regelbundet.

CSR

Som en del av SATS arbete med hållbar utveckling arbetar vi aktivt för att hitta engagemang inom CSR - Corporate Social Responsibility. Detta för att vår kompetens ska kunna bidra till ökat värde för samarbetsorganisationen och dess målgrupp - SATS medlemmar och medarbetare.

Facebook policy

SATS på Facebook är ett forum för dem som gillar att prata träning, både med varandra och med oss på SATS.

SATS Sveriges Anti-doping policy

SATS, Nordens ledande träningsföretag, med center i Norge, Sverige och Finland, tar tydligt avstånd från doping.

SATS Miljöpolicy

Vår verksamhet ska uppfylla gällande författningar och andra krav som är kopplade till våra miljöaspekter och vi ska ständigt jobba med att förbättra vår miljöprestanda och därmed minska vår miljöbelastning.

SATS Ätstörningspolicy

SATS vill förmedla träning enligt sunda ideal och i hälsobefrämjande syfte till gagn för den enskilda individen.

SATS ansvar under träning

Här kan du läsa om vårt ansvar när du tränar hos oss.

Diskriminering, kränkningar och trakasserier

SATS är ett värderingsstyrt företag där alla medlemmar, och all personal, ska känna sig trygga. SATS har nolltolerans mot alla typer av rasism, kränkningar, sexuella trakasserier och diskriminering.