SATS, Nordens ledande träningsföretag, med center i Norge, Sverige och Finland, tar tydligt avstånd från doping.

SATS definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som innefattas av Wadas dopinglista

SATS anti-doping policy förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar. Undantaget läkemedel ordinerat av legitimerad läkare. SATS, som företag, arbetar aktivt för att minska spridningen av prestationshöjande medel i samhället.

SATS arbetar förebyggande i anti-dopingfrågor bland annat genom att söka samarbete med, bland annat, anti-doping organisationer i alla nordiska länder. SATS medarbetare har kunskap om doping för att tidigt kunna identifiera missbruk bland medlemmar. SATS försäkrar att alla medlemmar är medvetna om företagets inställning till doping.

Med formuleringen "SATS definition på doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala…” menas alla prestationshöjande preparat och substanser angivna i WADAs dopinglista. Det finns en uppsjö av substanser, växtextrakt och läkemedel som inte är straffbara enligt Sveriges dopinglagstiftning men som ändå har en prestationshöjande effekt. Med vår policy vill vi visa att SATS förespråkar träning och fysisk aktivitet som medel för ökad prestation – inte experimenterande med läkemedel och andra potentiellt hälsofarliga substanser för annars friska människor utan behov av medicinering.

Medlem som påträffas hantera, eller använda, otillåtna preparat uppsatta på WADAs dopinglista, i prestationshöjande och inte i medicinskt syfte, kommer att få sitt medlemskap upphävt. Medlem som döms för hantering eller användning av otillåtna preparat, i prestationshöjande syfte, kommer att få sitt medlemskap upphävt.

SATS arbetar enligt en handlingsplan som har tagits fram i samarbete med Dopingjouren och har haft ett samarbete med dem sedan 2008. Tester av SATS personal utförs flera ggr per år på slumpvis utvald personal och utbildning och information sker löpande.

För rådgivning och mer information om doping se http://www.dopingjouren.se/